fifa

คาด ปธ ฟีฟ่า เตรียมการเยียวยาชาติสมาชิกจากการระบาดของ covid-19

June 10, 2020 admin 0

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นถือว่าได้มีการแพร่กระจายไปในวงกว้างทั่วโลกส่งผลให้ในหลายประเทศทั่วโลกนั้นเผชิญกับสภาวะวิกฤติ ซึ่งนั่นส่งผลให้หลายๆอย่างในโลกนั้นหยุดชะงักไป ซึ่งรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาเช่นกัน อย่างที่เรานั้นทราบกันดีว่าการแข่งขันกีฬานั้นถือว่าเป็นรายได้หลักของเหล่านักกีฬาเลย และเมื่อมีการสั่งยกเลิกการแข่งขันไปนั้นทำให้เหล่านักกีฬานั้นสูญเสียรายได้เกือบทั้งหมดไป ดังนั้นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดนั้นก็คือ เหล่านักฟุตบอล และทีมฟุตบอลนั่นเอง ในสถานการณ์เช่นนี้นั้นจึงทำให้ ทางฟีฟ่านั้นกำลังหารือกันในเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้ โดยจากแห่งข่าวภายในนั้นกำลังมีการหารือในเรื่องของการเยียวยาขาติสมาชิก ในด้านต่างๆ รวมไปถึงการวางแผน อาทิ การจัดการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การมอบความช่วยเหลือในด้านต่างๆ การจัดการงบประมาณเพื่อให้สามารถนำไปเยียวยาในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสที่สุดนั่นเอง โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการร่างหนังสือเพื่อให้ชาติต่างๆ นั้นที่เป็นสมาชิกได้แสดงถึงผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ รวมถึงความเสียหายที่ได้รับด้วย ในส่วนนี้นั้นทางฟีฟ่าก็ได้มีการประเมินว่าจะนำเข้าเรื่องมาตรการในการเยียวยาในครั้งนี้ ปลายเดือนนี้นั่นเอง […]